Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een behandelmethode gericht op het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam. Fysiotherapeuten zijn deskundigen in het behandelen van klachten aan spieren, banden, gewrichten en zenuwen met als doel het verbeteren van de functie van het lichaam en het verminderen of voorkomen van pijn. Hun expertise stelt hen in staat om patiënten niet alleen te behandelen, maar ook te begeleiden en adviseren over de beste omgang met hun klachten.

Door middel van therapeutische oefeningen, manuele therapie en advies streven fysiotherapeuten ernaar de levenskwaliteit van hun patiënten significant te verbeteren. “Elk behandelplan is op maat gemaakt en richt zich op het actief houden van de patiënt binnen de grenzen van hun mogelijkheden”, legt een gerenommeerde fysiotherapeut uit. Hierbij kunnen oefeningen variëren van eenvoudige activiteiten die thuis uitgevoerd kunnen worden tot gespecialiseerde oefeningen die in de praktijk onder begeleiding gedaan moeten worden.

Kosten van een fysiotherapie behandeling

De kosten van fysiotherapie variëren per behandeling en verzekering. Zitting fysiotherapie kost € 40,00, terwijl een screening, intake en onderzoek € 50,00 kost. Ook de manuele therapie wordt geprijsd op € 50,00 per sessie. De uiteindelijke kosten zijn uiteraard afhankelijk van de aard en duur van de benodigde behandeling.

Voor wie niet aanvullend verzekerd is, kunnen deze kosten snel oplopen, terwijl een goede verzekering deze kosten juist grotendeels kan dekken. “Bij een aanvullende verzekering kun je vaak kiezen hoeveel behandelingen gedekt worden, wat kan resulteren in significante besparingen,” vermeldt een vertegenwoordiger van CZ groep, een grote speler in de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. Het is dus raadzaam het pakket zorgvuldig te kiezen op basis van de verwachte behoefte aan fysiotherapie.

Wat kost een fysiotherapie behandeling zonder verzekering?

De kosten van een fysiotherapie behandeling zonder verzekering kunnen sterk variëren afhankelijk van de locatie, ervaring van de fysiotherapeut en de aard van de behandeling. Een standaard sessie bij een fysiotherapeut kost gemiddeld tussen de €30 en €60 per sessie. Voor gespecialiseerde behandelingen, zoals manuele therapie of een behandeling bij een gerenommeerde specialist, kunnen de kosten oplopen tot wel €100 per sessie.

Das könnte Sie interessieren  Wat kost een nieuwe badkamer?

“Veel patiënten zijn verrast over de kosten die ze zelf moeten betalen als ze niet verzekerd zijn,” merkt een vooraanstaand fysiotherapeut op. Deze kosten kunnen vooral hoog oplopen bij langdurige behandelingen of bij behandelingen die meerdere keren per week noodzakelijk zijn. Patiënten die niet verzekerd zijn, wordt aangeraden om vooraf de prijzen en mogelijkheden te bespreken met de fysiotherapeut om financiële verrassingen te voorkomen.

Zit fysiotherapie in de basisverzekering?

De discussie omtrent de integratie van fysiotherapie in het basispakket van de zorgverzekering is actueel en relevant. Vooraanstaande fysiotherapeuten en gezondheidsexperts benadrukken de noodzaak van makkelijk toegankelijke fysiotherapeutische zorg. “Strikt genomen hoeven patiënten voor bepaalde behandelingen niet eens naar het ziekenhuis, ze kunnen prima bij de fysiotherapeut terecht,” aldus Jonkers, een gerespecteerde specialist in dit veld. Deze visie wordt ondersteund door fysiotherapeut De Jong, die aangeeft dat “grote groepen mensen betere én goedkopere zorg kunnen krijgen” via direct toegankelijke fysiotherapie.

Op dit moment wordt fysiotherapie slechts gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering en alleen onder specifieke voorwaarden, zoals voor bepaalde chronische aandoeningen na de twintigste behandeling. Dit beperkte beleid heeft tot gevolg dat veel patiënten, zoals aangetoond door fysiotherapeut Toet, afzien van noodzakelijke behandelingen vanwege de kosten: “Dan zijn mensen veel langer uit het arbeidsproces of loopt het herstel niet zoals het zou kunnen lopen, met blijvende gevolgen”. De financiële drempels en beperkte dekking roepen de vraag op of een uitbreiding van de vergoeding naar het basispakket, zoals in discussie voor 2025, niet alleen wenselijk maar ook essentieel is voor het welzijn van vele patiënten.

Das könnte Sie interessieren  Voorwaarden voor het wijzigen van de achternaam

Wanneer is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie handig?

De keuze voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie is voornamelijk van belang voor personen die regelmatig fysiotherapeutische behandelingen nodig hebben of een hoger risico lopen op blessures. Dit geldt bijvoorbeeld voor intensieve sporters of personen met beroepen die fysiek belastend zijn. Daarnaast is het verstandig voor mensen met chronische aandoeningen die niet geheel door de basisverzekering worden gedekt.

“Het is cruciaal om te overwegen of de kosten voor onverwachte fysiotherapiebehandelingen opwegen tegen de maandelijkse premie van een aanvullende verzekering,” vermeldt een vooraanstaande fysiotherapeut in Nederland. De verschillen in dekking tussen basis- en aanvullende verzekeringen zijn significant, vooral naarmate meer gespecialiseerde behandelingen zoals manuele therapie of behandelingen voor chronische aandoeningen nodig zijn. De eerste 20 behandelingen van veel chronische aandoeningen zijn vaak voor eigen rekening, wat financieel zwaar kan zijn zonder aanvullende dekking.

Een aanvullende verzekering kan dus betekenen dat je beter beschermd bent tegen hoge kosten voor fysiotherapie, vooral als je verwacht regelmatig behandelingen nodig te hebben. Dit biedt niet alleen financiële zekerheid, maar zorgt ook dat je zonder zorgen de benodigde zorg kunt krijgen.

Chronische fysiotherapie en vergoeding

In Nederland is de dekking van fysiotherapie voor chronische aandoeningen strikt gereguleerd. Nota bene, niet alle aandoeningen zijn opgenomen in de zogenaamde ‘chronische lijst’, die door de overheid wordt bepaald en onderdeel is van de Zorgverzekeringswet. Als uw aandoening op deze lijst staat, wordt fysiotherapie in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Dit omvat aandoeningen zoals cerebrovasculair accident (CVA), multiple sclerose (MS) en perifere zenuwaandoening met motorische uitval. De specifieke regels en de duur van de vergoeding kunnen variëren, afhankelijk van de exacte diagnose en de benodigde behandeltijd.

Das könnte Sie interessieren  Hoeveel kost een airco in huis?

Voor aandoeningen die niet op de lijst staan biedt de basisverzekering geen vergoeding. Echter, sommige aanvullende verzekeringen kunnen dekking bieden voor fysiotherapiebehandelingen die niet door de basisverzekering worden gedekt. “Het is essentieel dat patiënten hun polisvoorwaarden nauwkeurig bestuderen of contact opnemen met hun verzekeraar om exact te weten wat hun aanvullende verzekering dekt,” adviseert een zorgspecialist. Hiermee kunnen patiënten onvoorziene uitgaven voorkomen en zorgen voor een adequaat hersteltraject.

Verschil in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde fysiotherapeuten

De keuze tussen een gecontracteerde en een niet-gecontracteerde fysiotherapeut kan een significante impact hebben op de kosten die je uiteindelijk draagt. Met een gecontracteerde fysiotherapeut zijn alle kosten volledig gedekt, mits deze binnen de polisvoorwaarden vallen. Dit houdt in dat de zorgverlener direct bij de verzekeringsmaatschappij declareert, waardoor je zelf geen financiële handelingen hoeft te verrichten.

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, echter, vind je vaak dat je maar een deel van de kosten vergoed krijgt en de rest zelf moet betalen. “Je bent financieel minder beschermd bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, en loopt het risico op hogere eigen kosten,” verklaart een deskundige op het gebied van verzekeringsdekking. Daarnaast zul je de kosten vaak voorschieten en nadien zelf moeten claimen bij jouw verzekeringsmaatschappij, wat extra administratieve handelingen vereist.

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2023

Voor degenen die geen (adequate) verzekering hebben voor fysiotherapie en/of manuele therapie, hebben wij besloten de volgende tarieven te hanteren vanaf 1 januari 2023:

Zitting fysiotherapie: € 40,00

Screening, intake en onderzoek: € 50,00

Manuele therapie: € 50,00