Waar woont de koning?

De koning woont in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dit paleis is sinds begin 2019 zijn woonpaleis samen met zijn gezin. Het is echter meer dan alleen een woonplaats voor de koninklijke familie, het heeft ook een belangrijke representatieve functie. Zo worden er bijvoorbeeld audiënties en ontvangsten georganiseerd. Het hoofdgebouw van het paleis heeft verschillende representatieve ruimtes, waarvan de Oranjezaal het middelpunt vormt.

Paleis Huis ten Bosch

Paleis Huis ten Bosch is dus het woonpaleis van de Koning en zijn gezin. Naast woonfunctie vervult het paleis ook een belangrijke representatieve functie. Dit betekent dat er verschillende ontvangsten en audiënties plaatsvinden. In het hoofdgebouw van het paleis zijn verschillende representatieve ruimtes, waaronder de Oranjezaal. Dit laatste is de grootste ruimte van het paleis en vormt het middelpunt van het gebouw.

Villa Eikenhorst

Villa Eikenhorst is niet het officiële woonpaleis van de koning, maar is weliswaar het woonhuis van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie kinderen. Dit was echter niet altijd zo, want de villa werd in eerste instantie gebouwd in opdracht van Prinses Christina, de jongste zus van Prinses Beatrix. Tot 1996 woonde het gezin van Prinses Christina in Villa Eikenhorst.

Paleis Noordeinde en bezittingen van de koninklijke familie

Paleis Noordeinde is niet het woongedeelte van de monarch, maar wordt gebruikt als werkpaleis voor de koning en zijn familie. Hier vinden jaarlijks verschillende ontvangsten en audiënties plaats, en de Koning ontvangt er ook buitenlandse ambassadeurs voor de overhandiging van hun geloofsbrieven.

De koninklijke familie bezit meer dan 500 stukken grond en panden. Zo is er bijvoorbeeld een paardenwei in Apeldoorn, een manege in Wenum-Wiesel, een stoep in Baarn en een deel van de Amsterdamse panden van prins Bernhard jr. Koning Willem-Alexander heeft het meeste bezit sinds hij in november vorig jaar landgoed De Horsten in Wassenaar kreeg van zijn moeder prinses Beatrix.

Wat is de geschiedenis van Paleis Huis ten Bosch?

Paleis Huis ten Bosch is het woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin en bevindt zich in Den Haag. Het paleis werd in de zeventiende eeuw gebouwd als zomerverblijf op initiatief van prins Frederik Hendrik van Oranje en zijn vrouw Amalia van Solms. Het gebied bestond uit “elst-ackers, weye, valleye en wildernisse” en was in feite een zanderige, kiezelachtige strook met slootjes. Pieter Post was de architect en het paleis kreeg de vorm van een vierkante centraalbouw zonder gangen. Dit oorspronkelijke hoofdgebouw is nog grotendeels intact.

Das könnte Sie interessieren  Waar is ananas goed voor en hoe draagt deze vrucht bij aan je gezondheid?

Huis ten Bosch werd echter in de achttiende eeuw verbouwd en uitgebreid tot een paleis door prins Willem IV van Oranje-Nassau. Het paleis is eigendom van de Staat der Nederlanden, die verantwoordelijk is voor de bouwkundige staat, stoffering en inrichting. Het heeft een vloeroppervlak van 8785 m² en ligt op een terrein van zestien hectare. Paleis Huis ten Bosch behoort bovendien tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Een van de meest opmerkelijke ruimtes in het paleis is de Oranjezaal, beroemd vanwege de vele monumentale schilderstukken. De stenen vloer van de zuilenzaal bevat Naamse steen, Eulandsteen en meerdere soorten marmer. Het hout voor de vloeren van Huis ten Bosch werd vermoedelijk gehaald uit de omgeving van Berlijn.

Terwijl Huis ten Bosch in Den Haag ligt, werd de overeenkomst voor de grond waarop het paleis werd gebouwd, gesloten door de Kamer van Rekening van de Grafelijkheid van Holland, na overleg met prins Frederik Hendrik. Huis ten Bosch werd gebouwd als een zomerverblijf “tot hare recreatie, exercitie ende oeffeninge te veranderen soo in plantagie als betimmeringe, soo sij selve t’haerder vermaeck dienstig soude vonden”.

Wat zijn de andere paleizen van de koninklijke familie in Nederland

Naast het Paleis op de Dam, Noordeinde en Huis ten Bosch zijn er nog andere paleizen waar de koninklijke familie gebruik van maakt. Eén daarvan is Paleis Het Loo in Apeldoorn. Dit paleis was oorspronkelijk eigendom van koning-stadhouder Willem III en is sindsdien regelmatig bewoond door leden van het Koninklijk Huis. Het paleis is nu een museum, maar de koninklijke familie gebruikt nog steeds delen van het terrein.

Een ander paleis dat de koninklijke familie regelmatig gebruikt is Paleis Soestdijk in Baarn. Dit paleis was van 1937 tot 2004 het woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Na hun overlijden is het paleis opengesteld voor publiek als museum en evenementenlocatie. Toch heeft de koninklijke familie nog altijd binding met Paleis Soestdijk en vinden er nog regelmatig ceremonies en bijeenkomsten plaats.

Das könnte Sie interessieren  Boekverfilming Where the Crawdads Sing nu op Netflix

Een ander paleis waar de koninklijke familie gebruik van maakt is Paleis Lange Voorhout in Den Haag. Dit paleis is maar kort in bezit geweest van de familie, namelijk van 1896 tot 1901. Koningin Wilhelmina en haar moeder woonden hier na de dood van Willem III, maar het paleis werd verkocht omdat het te klein was voor de tweekoppige familie. Nu is het pand in gebruik als tentoonstellingsruimte van Escher in het Paleis.

Tot slot is er nog Paleis Kneuterdijk. Dit paleis is momenteel in gebruik als kantoorpand van de Raad van State, maar heeft een rijke geschiedenis als koninklijk paleis. Zo heeft prinses Beatrix hier gewoond tijdens haar regeerperiode en is het regelmatig gebruikt voor staatsbezoeken en ontvangst van buitenlandse gasten.

Eigendom van paleizen en de Gouden Koets

Hoewel de paleizen en de Gouden Koets gebruikt worden door de koninklijke familie, zijn ze geen eigendom van de Koning. Het Rijk is de eigenaar van de paleizen en heeft deze ter beschikking gesteld aan de Koning voor gebruik. De Gouden Koets is ondergebracht in de Stichting Kroongoederen.

Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau

Het Koninklijk Huisarchief op Paleis Noordeinde is eigendom van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. Hier worden alle archieven en memoires van de koninklijke familie bewaard en geïndexeerd. Ook zijn er verschillende kamers waar bezoekers kunnen zien hoe leden van het Koninklijk Huis geleefd en gewerkt hebben.

Stichting Kroongoederen

De Gouden Koets, die regelmatig te zien is bij bijzondere gelegenheden, is eigendom van de Stichting Kroongoederen. Deze stichting beheert een aantal belangrijke objecten die behoren tot het koninklijk ceremonieel, waaronder ook de rijksappel en de rijkskroon.

Koninklijke Kroon

De Koninklijke Kroon behoort tot het Koninklijk ceremonieel en is ondergebracht in een stichting. Hier wordt de kroon bewaard en onderhouden, zodat deze voor toekomstige generaties bewaard blijft. De kroon is voor het laatst gebruikt in 2013, bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Das könnte Sie interessieren  Waar is het warm in november?

Wat is de geschiedenis van de koninklijke paleizen in Nederland?

De koninklijke paleizen zijn van groot historisch belang voor Nederland. De paleizen hebben elk een eigen functie en worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Paleis Noordeinde in Den Haag is het werkpaleis van de Koning en wordt gebruikt voor officiële ontvangsten en evenementen. Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is het woonpaleis van de Koning en wordt daarnaast gebruikt voor kleinere officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het voormalige stadhuis van Amsterdam, dat later werd omgebouwd tot een paleis voor de Oranjes.

Koninklijk Paleis Amsterdam

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is een imposant gebouw dat rijk is aan geschiedenis. Het paleis werd gebouwd in de 17e eeuw als stadhuis van Amsterdam. Tijdens de Franse bezetting werd het gebouw omgebouwd tot een paleis voor Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Sindsdien is het paleis in gebruik als koninklijk paleis en zijn er vele belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis in het paleis plaatsgevonden.

Functie van de paleizen

De paleizen hebben een belangrijke functie in het vervullen van de taken van het staatshoofd. Zo is Paleis Noordeinde het werkpaleis van de Koning en worden hier regelmatig officiële ontvangsten en evenementen georganiseerd. Paleis Huis ten Bosch is het woonpaleis van de Koning en wordt gebruikt voor kleinere officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het grootste deel van het jaar geopend voor publiek en wordt ook gebruikt voor belangrijke staatsceremonies, zoals de inhuldiging van een nieuwe Koning.

Bezoek aan de paleizen

De paleizen zijn van groot historisch belang en zijn dan ook regelmatig te bezichtigen door publiek. Zo zijn Paleis Noordeinde en het bijbehorende Koninklijk Staldepartement in de zomer een aantal dagen per jaar te bezichtigen. Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het grootste deel van het jaar geopend voor publiek en is een populaire toeristische attractie. Bezoekers kunnen hier de prachtige zalen en kamers bekijken en meer te weten komen over de geschiedenis van het paleis.

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op https://situam.org.mx/nl/waar-woont-de-koning/