Welke welke: Hoe maak je de juiste keuze?

Het woord “welke” heeft verschillende betekenissen en toepassingen in de Nederlandse taal. Het kan worden gebruikt als een betrekkelijk voornaamwoord om te verwijzen naar een keuze uit verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld, wanneer we vragen: “Welk boek wil je het eerst lezen?”, gebruiken we “welk” om te vragen naar een specifiek boek uit een selectie. Deze vorm van “welke” wordt vaak gebruikt om duidelijkheid te krijgen over een specifieke keuze.

Daarnaast kan “welke” ook worden gebruikt om te verwijzen naar iets dat al eerder in de tekst is vermeld. Bijvoorbeeld, wanneer we zeggen: “We vernietigen de dossiers in welke gevoelige informatie staat”, gebruiken we “welke” om te verwijzen naar de dossiers waarin gevoelige informatie staat. Deze vorm van “welke” wordt gebruikt om naar iets te verwijzen dat al bekend is bij de lezer of gesprekspartner.

Het gebruik van “welke” kan echter variëren afhankelijk van de context en de schrijfstijl. In formele en schrijftaal wordt vaak de voorkeur gegeven aan andere formuleringen, zoals het gebruik van het betreffende zelfstandig naamwoord of het gebruik van een ander voornaamwoordelijk bijwoord. Het is belangrijk om op te merken dat “welke” niet kan verwijzen naar het-woorden. In dat geval kan “die” als alternatief worden gebruikt.

Kortom, het woord “welke” heeft verschillende gebruiksmogelijkheden en betekenissen in de Nederlandse taal. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar een specifieke keuze of om naar iets te verwijzen dat al bekend is bij de lezer of gesprekspartner.

Definitie van ‘welke’

De definitie van het woord ‘welke’ in het Nederlands verwijst naar een betrekkelijk voornaamwoord dat wordt gebruikt om te vragen naar de keuze of specificatie van een bepaald object uit meerdere opties. Het wordt ook gebruikt om naar specifieke personen, dingen of gebeurtenissen te verwijzen. Het wordt vaak gebruikt in vragen om extra informatie te verkrijgen of om te specificeren welk object of welke persoon bedoeld wordt.

Gebruik van ‘welke’

Het gebruik van ‘welke’ in het Nederlands kan verschillende betekenissen en toepassingen hebben. In plaats van de combinatie van voorzetsel + betrekkelijk voornaamwoord kan voor zowel personen als niet-personen vaak ook een voornaamwoordelijk bijwoord worden gebruikt, zoals ‘waartegen’, ‘waarin’, ‘waardoor’, enzovoort. Deze vormen, zoals ‘waartegen’ en ‘waarmee’, worden typisch gebruikt in informele schrijftaal en spreektaal.

Voorzetsels waarbij geen voornaamwoordelijk bijwoord kan worden gevormd, zoals ‘aangaande’, ‘behoudens’, ‘blijkens’, ‘gedurende’, ‘gezien’, ‘ingevolge’, ‘krachtens’, ‘namens’, ‘ondanks’, ‘sinds’, ‘tijdens’, ‘volgens’ en ‘wegens’, hebben geen direct alternatief voor ‘welke’ bij een verwijzing naar zaken. In neutraal taalgebruik wordt dan een andere formulering aanbevolen.

Gebruik van ‘welke’ versus ‘die’

‘Welke’ kan niet verwijzen naar het-woorden. Het zou dan ‘hetwelk’ moeten zijn, maar dat is te formeel. In plaats daarvan heeft ‘die’ of een alternatieve formulering de voorkeur. Bij verwijzing naar het aanwijzend voornaamwoord ‘die’ wordt vaak voor ‘welke’ gekozen om de opeenvolging van ‘die die’ te vermijden. Een neutraler alternatief is echter ook vaak mogelijk.

Welk of welke meervoud?

Het antwoord op de vraag “welk of welke gebruiken voor meervoud?” is dat “welke” correct is in de meeste gevallen. Het zelfstandig gebruikte betrekkelijk voornaamwoord “welke” kan worden gebruikt om te verwijzen naar woorden in het meervoud of naar de-woorden in het enkelvoud. Dit betekent dat wanneer we willen verwijzen naar meerdere dingen, we “welke” moeten gebruiken, bijvoorbeeld: “Welke boeken heb je gelezen?” of “Welke kleren heb je gekocht?”.

Het betrekkelijk voornaamwoord “welke” kan altijd worden vervangen door het betrekkelijk voornaamwoord “die”. “Die” is het neutraalst en verdient de voorkeur. Echter, in formele schrijftaal komt het gebruik van “welke” ook voor. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van “welke” enigszins verouderd kan overkomen en vaak wordt gebruikt in combinatie met andere formele woorden.

In algemene teksten en in spreektaal wordt het gebruik van “welke” als betrekkelijk voornaamwoord afgeraden. Goede alternatieven voor “welke” zijn bijvoorbeeld “die” of vormen als “waaraan”, “waarin”, “waardoor”, enzovoort. Het is dus aan te raden om bij het schrijven of spreken gebruik te maken van deze alternatieven om een duidelijke en moderne taal te gebruiken.

Das könnte Sie interessieren  Welke kleur heeft deze jurk: Ontdek de mysterieuze tint

Kortom, het gebruik van “welke” is correct wanneer we verwijzen naar meerdere dingen of de-woorden in het enkelvoud. In formele schrijftaal kan het gebruik van “welke” voorkomen, maar in algemene teksten en in spreektaal wordt dit afgeraden en worden alternatieven zoals “die” aanbevolen. Zorg er altijd voor dat je consistent bent in het gebruik van deze woorden in je communicatie.

Hoe gebruik je het woord ‘welke’?

Het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord “welke” in zinnen is afhankelijk van de context en de schrijfstijl. In plaats van de combinatie van een voorzetsel en een betrekkelijk voornaamwoord kan vaak ook een voornaamwoordelijk bijwoord worden gebruikt. Het gebruik van vormen als “waartegen” en “waarmee” om naar personen te verwijzen is typisch voor spreektaal en informele schrijftaal.

Een belangrijke factor bij het gebruik van “welke” is de formele context. In formele schrijftaal kan “welke” als betrekkelijk voornaamwoord worden gebruikt, hoewel het als ouderwets en te formeel wordt beschouwd. Het wordt daarom vaak aangeraden om “die” als alternatief te gebruiken. Bijvoorbeeld: “De auto, die ik vorige week heb gekocht.” Dit klinkt natuurlijker en minder formeel dan “De auto, welke ik vorige week heb gekocht.”

Daarnaast kan het ook helpen om de zin actiever te maken door met een ander onderwerp te beginnen. In plaats van te zeggen “De auto, die ik vorige week heb gekocht”, kan je ook zeggen “Ik heb vorige week een auto gekocht.” Dit maakt de zin eenvoudiger en directer.

Het gebruik van “welke” als betrekkelijk voornaamwoord wordt over het algemeen afgeraden in algemene teksten en spreektaal. Het kan te formeel klinken en niet in overeenstemming zijn met de gewone spreektaal. Daarom is het belangrijk om de context en de schrijfstijl in overweging te nemen bij het gebruik van dit woord.

Is het die of welke?

In het Nederlands hebben we twee betrekkelijke voornaamwoorden, namelijk “die” en “welke”. Het juiste gebruik van deze voornaamwoorden hangt af van de context en de formaliteit van de zin. Over het algemeen wordt “die” gebruikt wanneer het verwijst naar personen en als onderwerp, lijdend voorwerp of naamwoordelijk deel van het gezegde fungeert. Aan de andere kant wordt “welke” als betrekkelijk voornaamwoord als formeel en ouderwets beschouwd, maar het is nog steeds grammaticaal correct. Het wordt vaak gebruikt in formele schrijftaal, maar kan ook in informele schrijftaal voorkomen.

Voorbeeldzinnen

Om deze concepten beter te begrijpen, laten we eens kijken naar enkele voorbeeldzinnen. In een formele, schrijftaal kunnen we zinnen vinden zoals: “De familieleden die zijn overleden, worden tijdens het gebed herdacht.” Hier wordt “die” gebruikt omdat het zowel naar personen verwijst als een onderwerp van de zin is. Een andere voorbeeldzin is: “De vraag die hierbij rijst, is: hoe helpt technologie hierbij?” Ook hier fungeert “die” als betrekkelijk voornaamwoord en verwijst het naar het onderwerp van de zin.

Daarnaast kan “welke” ook worden gebruikt als vragend voornaamwoord gevolgd door een zelfstandig naamwoord. Het wordt vaak niet-zelfstandig gebruikt en heeft dan geen zelfstandig naamwoord nodig. Bijvoorbeeld: “Welk kind fietst hier voorbij?” Hier wordt “welk” als vragend voornaamwoord gebruikt om te vragen naar het zelfstandig naamwoord “kind”. Een andere voorbeeldzin is: “Welke kleur is je lievelingskleur?” Hier wordt “welke” ook gebruikt als vragend voornaamwoord, maar in dit geval heeft het geen zelfstandig naamwoord nodig.

Let op: wanneer “welk” als zelfstandig vragend voornaamwoord wordt gebruikt, wordt dit niet door iedereen als correct beschouwd in de standaardtaal. Het is daarom beter om in plaats daarvan “wat” te gebruiken. Bijvoorbeeld: “Wat is jouw lievelingskleur?” Hier wordt “wat” gebruikt als zelfstandig vragend voornaamwoord om te vragen naar de lievelingskleur.

Das könnte Sie interessieren  Welke richting laminaat leggen: Compleet overzicht en tips voor een verbluffend resultaat

Synoniemen voor ‘welke’

Een lijst met synoniemen voor het woord ‘welke’ in het Nederlands omvat onder andere “wat voor”, “wat”, “welk”, “welke soort”, “welk(e) voorwerp” en “welk(e) persoon”. Deze synoniemen worden gebruikt om te verwijzen naar een specifiek object, persoon of eigenschap. Ze kunnen worden gebruikt wanneer er een keuze moet worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden en er al eerder naar het onderwerp is verwezen.

Het gebruik van het woord ‘welke’ is vooral geschikt wanneer je moet kiezen uit verschillende opties. Bijvoorbeeld, wanneer je vraagt: “Welk boek wil je lezen?” of “Welke kleur vind je het mooist?”. In deze gevallen kun je het woord ‘welke’ vervangen door synoniemen zoals “wat voor” of “welk(e) soort”, afhankelijk van de specifieke context.

Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van ‘welke’ niet geschikt is bij verwijzing naar het-woorden. In deze gevallen is het woord “hetwelk” erg formeel en wordt het meestal niet gebruikt in alledaagse gesprekken of informele schrijfstijlen. Het is dus belangrijk om de juiste synoniemen te gebruiken die passen bij de context waarin je het woord ‘welke’ wilt vervangen.

Over het algemeen zijn synoniemen voor het woord ‘welke’ nuttig bij het variëren van je woordkeuze en het toevoegen van afwisseling aan je taalgebruik. Door synoniemen te gebruiken, kun je jezelf helderder uitdrukken en je boodschap duidelijker maken voor je toehoorders of lezers.

Functie van ‘welke’ in de grammatica

De grammaticale functie van ‘welke’ in het Nederlands kan verschillen afhankelijk van de context. Over het algemeen wordt ‘welke’ gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord om te verwijzen naar woorden in het meervoud of naar de-woorden in het enkelvoud. Het kan ook worden vervangen door het betrekkelijk voornaamwoord ‘die’. Het gebruik van ‘welke’ als betrekkelijk voornaamwoord wordt echter als formeel en ouderwets beschouwd, en wordt daarom afgeraden in algemene teksten en spreektaal.

Wanneer het betrekkelijk voornaamwoord ‘welke’ wordt gebruikt, kan het vaak worden vervangen door ‘die’. Dit wordt gedaan om de opeenvolging van ‘die die’ te vermijden. Hoewel ‘welke’ in deze context wordt gebruikt om naar het-woorden te verwijzen, wordt het gebruik van ‘welke’ in dit geval ook als formeel beschouwd.

Het gebruik van ‘welke’ na bepaalde voorzetsels waarbij geen voornaamwoordelijk bijwoord kan worden gevormd, zoals ‘krachtens’ en ‘tijdens’, heeft geen direct alternatief. In neutraal taalgebruik wordt dan een andere formulering aanbevolen. Bovendien kan ‘welke’ niet verwijzen naar het-woorden. Het zou dan ‘hetwelk’ moeten zijn, maar dat wordt ook als erg formeel beschouwd.

Over het algemeen wordt het gebruik van ‘welke’ als betrekkelijk voornaamwoord in meer formele en oudere teksten gebruikt. In een meer neutrale taal en in spreektaal worden vaak alternatieven zoals ‘die’ of voornaamwoordelijke bijwoorden zoals ‘waaraan’, ‘waarin’, ‘waardoor’, enzovoort gebruikt. Het is daarom raadzaam om ‘welke’ voorzichtig te gebruiken en de context van de tekst in overweging te nemen.

Voorbeeldzinnen met ‘welke’

Hier zijn enkele voorbeeldzinnen met het woord ‘welke’ op verschillende manieren gebruikt:

 • We vernietigen de dossiers in welke gevoelige informatie staat.
 • Personen tegen welke een proces is aangespannen, worden geobserveerd.
 • De familieleden welke zijn overleden, worden tijdens het gebed herdacht.
 • De vraag welke hierbij rijst, is: hoe helpt technologie hierbij?
 • In aanmerking komen gebouwen die op de monumentenlijst staan en die welke het stadsgezicht bepalen.
 • We respecteren de wetsbepalingen krachtens welke deze handelwijze is verboden.
 • De lezing tijdens welke hij in slaap is gevallen, ging over financiële processen.

De zin “We vernietigen de dossiers in welke gevoelige informatie staat” laat zien hoe ‘welke’ wordt gebruikt om te verwijzen naar de dossiers waarin gevoelige informatie te vinden is.

Een ander voorbeeld is de zin “Personen tegen welke een proces is aangespannen, worden geobserveerd”. Hier verwijst ‘welke’ naar de personen waar een proces tegen is aangespannen.

Das könnte Sie interessieren  Welke leeftijd is geschikt voor The Little Mermaid?

Daarnaast hebben we de zin “De vraag welke hierbij rijst, is: hoe helpt technologie hierbij?” waarin ‘welke’ wordt gebruikt om te vragen naar de vraag die naar voren komt.

Let op dat ‘welke’ niet kan verwijzen naar het-woorden en dat in dat geval ‘hetwelk’ zou moeten worden gebruikt, maar dat is een erg formele vorm.

Oefeningen met ‘welke’

Oefeningen met ‘welke’ kunnen leerlingen van het Nederlands helpen om dit betrekkelijk voornaamwoord effectief te gebruiken. Hoewel het gebruik van ‘welke’ in het Nederlands als formeel en ouderwets wordt beschouwd, is het nog steeds belangrijk om deze vorm te begrijpen en te kunnen gebruiken in bepaalde contexten. Hieronder volgen enkele oefeningen die kunnen helpen bij het oefenen van het gebruik van ‘welke’ in het Nederlands.

 • Contextuele oefeningen: Geef leerlingen zinnen met verschillende contexten en laat ze bepalen of ‘welke’ het meest geschikte betrekkelijk voornaamwoord is om te gebruiken. Bijvoorbeeld:

  “Het boek, _____ ik gisteren heb gelezen, was erg interessant.”

  Leerlingen moeten nadenken over het juiste gebruik van ‘welke’ in deze context en het voornaamwoord correct invullen.

 • Vervangingsoefeningen: Geef leerlingen zinnen met ‘die’ als betrekkelijk voornaamwoord en laat ze oefenen met het vervangen van ‘die’ door ‘welke’. Bijvoorbeeld:

  “De koffer _____ ik op vakantie meeneem, is erg groot.”

  Leerlingen moeten ‘die’ vervangen door ‘welke’: “De koffer _____ ik op vakantie meeneem, is erg groot.”

 • Discussieoefeningen: Stel leerlingen vragen die het gebruik van ‘welke’ vereisen in hun antwoorden. Bijvoorbeeld:

  “Welk boek heeft je het meest geïnspireerd? Leg uit _____ het je heeft geïnspireerd.”

  Leerlingen moeten ‘welke’ gebruiken om te verwijzen naar het boek in hun antwoord, en uitleggen waarom het boek hen heeft geïnspireerd.

Deze oefeningen kunnen leerlingen helpen om vertrouwd te raken met het gebruik van ‘welke’ in verschillende contexten. Door te oefenen met het juiste gebruik van ‘welke’ kunnen leerlingen hun Nederlandse taalvaardigheid verbeteren en hun vermogen vergroten om effectief te communiceren. Het is belangrijk om te benadrukken dat ‘welke’ als formeel en ouderwets wordt beschouwd, dus het is ook nuttig om leerlingen te laten oefenen met alternatieven zoals ‘die’ om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Hoe kun je ‘welke’ correct uitspreken?

Het woord “welke” wordt in het Nederlands op verschillende manieren uitgesproken, afhankelijk van de context. In de meest voorkomende gevallen wordt “welke” uitgesproken als “wèl-kuh”. Dit komt overeen met de gebruikelijke uitspraak van de letter “e” in het Nederlands. Het is belangrijk om de klemtoon op de eerste lettergreep te leggen en de “e” kort uit te spreken.

Er zijn echter ook situaties waarin “welke” anders wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld, wanneer “welke” wordt gebruikt als een betrekkelijk voornaamwoord, zoals in de zin “De regels welke in acht moeten worden genomen, staan op schrift.” In dit geval wordt “welke” vaak uitgesproken als “wèl-kuh”, maar soms als “wè-luh-kuh”. Het kan afhangen van de regio en persoonlijke voorkeur.

Het gebruik van “welke” als betrekkelijk voornaamwoord is echter voornamelijk geschikt voor formele schrijftaal. In algemene teksten en in spreektaal wordt het gebruik van “welke” afgeraden. Er zijn goede alternatieven zoals “die” of vormen als “waaraan”, “waarin”, “waardoor”, enzovoort. Het betrekkelijk voornaamwoord “die” is neutraal en verdient de voorkeur, maar in formele schrijftaal komt “welke” ook voor. Het gebruik van “welke” kan enigszins verouderd overkomen en wordt vaak gebruikt in combinatie met andere formele woorden.

Kortom, de uitspraak van “welke” in het Nederlands kan variëren afhankelijk van de context. Over het algemeen wordt het uitgesproken als “wèl-kuh”. Het is echter belangrijk om te onthouden dat het gebruik van “welke” als betrekkelijk voornaamwoord voornamelijk geschikt is voor formele schrijftaal, terwijl het in algemene teksten en spreektaal wordt afgeraden. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, zoals “die” of andere vormen die mogelijk beter passen bij de gewenste stijl.

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op https://situam.org.mx/welke/welke-welke/