Waar staat BSN op paspoort?

Het BSN (burgerservicenummer) is een uniek persoonsnummer dat iedereen in Nederland heeft. Het nummer staat vermeld op verschillende documenten zoals uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Ook is het BSN nodig voor het aanvragen van toeslagen. Maar waar vindt u het BSN op uw paspoort?

Paspoort

Voor paspoorten die vanaf 2014 worden uitgegeven, staat het BSN op de achterkant van de houderpagina. Bij paspoorten die voor 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de voorzijde van de harde pagina van uw paspoort. Het BSN is een belangrijk nummer dat u nodig heeft om bepaalde zaken te regelen in Nederland.

Identiteitskaart

Op identiteitskaarten die vanaf 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de achterkant van de kaart. Op identiteitskaarten die voor 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de voorzijde. Het BSN is een persoonlijk nummer dat alleen u en de overheid kennen. Zorg er daarom voor dat u uw identiteitsbewijs goed bewaart.

Rijbewijs

Op Nederlandse rijbewijzen staat uw BSN op de achterzijde, linksboven. Op oudere rijbewijzen staat uw BSN ook op de achterkant, linksboven. Nog oudere rijbewijzen waren van papier gemaakt, daarop stond het BSN op de voorzijde, waarop ook de foto staat. Het is belangrijk dat u uw rijbewijs goed bewaart, omdat u deze nodig heeft als u een voertuig wilt besturen.

  • Het BSN is een uniek persoonsnummer dat nodig is voor diverse zaken in Nederland.
  • Het BSN staat op verschillende documenten, waaronder paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.
  • Het is belangrijk om uw identiteitsbewijzen goed te bewaren.

Als u uw BSN kwijt bent geraakt dan kunt u deze opvragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Neem een geldig identiteitsbewijs mee, zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op de website van uw gemeente, of via de live chat een van de deskundige medewerkers spreken.

Let op dat u uw persoonlijke gegevens goed beschermt en deze niet zomaar aan derden verstrekt.

BSN nummer aanvragen bij vermissing paspoort

Als uw paspoort vermist is geraakt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw gemeente om dit te melden. Door middel van een verklaring van vermissing kunt u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan. Het is niet verplicht om aangifte te doen bij de politie.

Das könnte Sie interessieren  Boekverfilming Where the Crawdads Sing nu op Netflix

Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid om schriftelijk een vermissing te melden. U kunt bij uw eigen gemeente informeren of u dit ook kunt doen. Als uw identiteitskaart afgegeven is vanaf 4 januari 2021 en u bent deze kwijtgeraakt, is het belangrijk dat u de inlogfunctie laat blokkeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de DigiD helpdesk.

Als u uw paspoort of identiteitskaart terugvindt nadat u aangifte heeft gedaan, bent u verplicht deze in te leveren bij uw gemeente. Het document staat namelijk als vermist geregistreerd en kan niet meer gebruikt worden als identificatiemiddel. Het is niet mogelijk om deze registratie terug te draaien. Het gebruik van een teruggevonden paspoort is strafbaar en de gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen.

Nederlanders die reizen naar Curaçao, Sint Maarten of Aruba en hun reisdocument kwijtraken, moeten na melding bij de politie naar het Kabinet van de Gouverneur ter plaatse om een nieuw reisdocument aan te vragen. Als iemand anders uw paspoort of identiteitskaart vindt en deze als gevonden voorwerp bij de gemeente inlevert, wordt het document vernietigd en moet u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen, zelfs als u de vermissing nog niet had gemeld bij de gemeente.

Als uw paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is in het buitenland, bent u niet verplicht om deze te vervangen. Echter, om fraude van het oude reisdocument te voorkomen, is het verstandig om deze zo snel mogelijk te laten registreren bij de gemeente of de politie.

Hoe kan ik mijn BSN-nummer opvragen als ik mijn paspoort kwijt ben?

Als je je paspoort kwijt bent en je BSN-nummer nodig hebt, dan zijn er verschillende opties om het nummer te achterhalen.

Das könnte Sie interessieren  Waar zit kalium in?

BSN-nummer en identiteitsbewijzen

Het BSN staat op verschillende identiteitsbewijzen, zoals het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Bij paspoorten uitgegeven vanaf 9 maart 2014 staat het BSN op de achterkant van de pagina met persoonsgegevens en onderaan de pagina met persoonsgegevens in de cijferreeks. Bij de Nederlandse identiteitskaart staat het BSN in een QR-code en als leesbare cijfers op de achterkant van de kaart.

BSN opvragen bij de gemeente

Als het BSN niet op het identiteitsbewijs staat, kan het worden opgevraagd bij de gemeente. Je moet hiervoor wel een geldig legitimatiebewijs meenemen, zoals een rijbewijs of id-kaart. Als het gaat om het BSN van een minderjarig kind zonder identiteitsbewijs, kan een uittreksel worden opgevraagd bij de gemeente.

Geldigheid van het BSN

Het BSN is een persoonsnummer dat levenslang geldig blijft. Ook als je in het buitenland gaat wonen, behoudt het nummer zijn geldigheid.

Overlijden en het BSN

Het BSN blijft gekoppeld aan een persoon, ook als deze persoon is overleden. Het nummer wordt dan vermeld op de overlijdensakte.

BSN en verblijf in het buitenland

Er wordt geen specifieke informatie gegeven over het BSN als je in het buitenland woont. Het is echter wel belangrijk om je adresgegevens actueel te houden bij de gemeente, zodat je altijd bereikbaar blijft voor bijvoorbeeld belastingaangiften of het aanvragen van een DigiD.

BSN nummer aanvragen voor paspoort

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat nodig is voor contact met de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort. Zonder BSN-nummer is het niet mogelijk om een paspoort aan te vragen.

Das könnte Sie interessieren  Uitdrukking Waar het hart van vol is

Burgerservicenummer (BSN)

Het BSN is een nummer dat aan iedereen wordt toegekend die staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit nummer is verplicht voor contact met de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort.

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of verblijft. Bij inschrijving in de BRP krijgt men automatisch een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig voor het aanvragen van een paspoort.

Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI)

De Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI) is bedoeld voor personen die korter dan 4 maanden naar Nederland komen om te werken of te studeren. Na inschrijving in de RNI krijgt men een uittreksel met het burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig voor het aanvragen van een paspoort.

AOW-uitkering en toeslagpartner

Voor het aanvragen van een AOW-uitkering vanuit het buitenland of het aanvragen van een toeslagpartner in het buitenland is een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer is ook nodig voor het aanvragen van kinderbijslag.

Het aanvragen van een paspoort vereist dus een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer kan worden verkregen bij inschrijving in de BRP of de RNI, of via andere wegen zoals het aanvragen van een AOW-uitkering of het aanvragen van een toeslagpartner in het buitenland.

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op https://situam.org.mx/nl/waar-staat-bsn-op-paspoort/