Wanneer ben je geslaagd: Alles wat je moet weten

Om te bepalen wanneer je geslaagd bent voor het eindexamen in Nederland, moeten we kijken naar de specifieke eisen die voor elk niveau gelden. We zullen de vereisten voor de verschillende VMBO-niveaus behandelen, evenals de eisen voor het behalen van een cum laude diploma.

Eisen voor het VMBO GL/TL diploma

Om te slagen voor het eindexamen VMBO GL/TL moet je voldoen aan verschillende eisen:

 • Je moet gemiddeld een 5,5 of hoger hebben behaald voor je centraal eindexamens (CE’s).
 • Je moet minimaal een 5 (afgerond) hebben voor het vak Nederlands.
 • Je moet een voldoende of goed hebben voor Kunstvakken I, inclusief CKV en lichamelijke opvoeding, en voor het profielwerkstuk.
 • Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.
 • De eindcijfers van jouw examenvakken moeten voldoen aan bepaalde scenario’s, bijvoorbeeld alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, of je hebt één eindcijfer 5 en je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger.
 • Eisen voor het VMBO KB diploma

  Om te slagen voor het eindexamen VMBO KB gelden iets andere eisen:

  • Je moet gemiddeld een 5,5 of hoger hebben behaald voor je centraal eindexamens (CE’s).
  • Je moet minimaal een 5 (afgerond) hebben voor het vak Nederlands.
  • Je moet een voldoende of goed hebben voor Kunstvakken I, inclusief CKV en lichamelijke opvoeding.
  • Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.
  • De eindcijfers van jouw examenvakken moeten ook voldoen aan bepaalde scenario’s, vergelijkbaar met het VMBO GL/TL diploma.
  • Eisen voor het leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg

   Voor het leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg gelden de volgende eisen om te slagen:

   • Je moet een eindcijfer 6 of hoger hebben voor het vak Nederlands.
   • Je moet een eindcijfer 6 of hoger hebben voor het beroepsgerichte profielvak.
   • Je moet een eindcijfer 6 of hoger hebben voor het combinatiecijfer.
   • Naast deze vereisten bestaat er ook de mogelijkheid om cum laude te slagen voor het VMBO KB diploma. Hiervoor moet het gemiddelde eindcijfer van het profielvak, de algemene vakken van het profieldeel en het combinatiecijfer 8,0 (onafgerond) of hoger zijn.

    Regels en eisen om te slagen

    Om te slagen in Nederland moeten aan verschillende eisen worden voldaan. Deze eisen verschillen per onderwijsniveau. Voor het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) gelden specifieke eisen om te kunnen slagen. Als leerlingen aan deze eisen voldoen, behalen ze uiteindelijk hun vmbo-diploma. Er zijn ook algemene regels die van toepassing zijn op het slagen of zakken voor het eindexamen, ongeacht het onderwijsniveau.

    Eisen voor het vmbo

    Als leerlingen het vmbo willen halen, moeten ze zich houden aan verschillende regels en eisen. Zo mogen ze geen enkel eindcijfer hebben dat lager is dan een 4, inclusief alle keuzevakken. Daarnaast moeten leerlingen in het leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg voldoen aan specifieke eisen, zoals een eindcijfer 6 of hoger voor het vak Nederlands, het beroepsgerichte profielvak en het combinatiecijfer. Om cum laude te slagen voor het eindexamen vmbo KB, moeten de gemiddelde eindcijfers van het profielvak, de 2 algemene vakken van het profieldeel en het combinatiecijfer 8,0 (onafgerond) of hoger zijn.

    Algemene regels voor het slagen of zakken

    Naast de specifieke eisen voor het vmbo zijn er algemene regels die van toepassing zijn op het slagen of zakken voor het eindexamen in Nederland. Als een leerling een 5 haalt voor een vak, moeten alle andere cijfers op de eindlijst een 6 of hoger zijn. Bij twee 5’en of één 4 moeten voor de rest van de vakken minimaal een 6 worden gescoord, waarbij tenminste één vak een 7 of hoger moet zijn. Een score lager dan een 4 resulteert altijd in zakken.

    Daarnaast zijn er ook minimumeisen voor specifieke vakken, zoals een minimaal cijfer van 5 voor Nederlands en een gemiddelde van minimaal een 5,5 voor de resultaten van het centraal examen. Voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding moet minimaal een ‘voldoende’ of ‘goed’ worden gehaald. Deze eisen gelden ook voor het sectorwerkstuk bij GL of TL. Het zakken voor vmbo-tl betekent dat er geen diploma kan worden behaald voor een andere leerweg van het vmbo.

    Kun je met twee vijven slagen?

    Ja, je kunt slagen met twee vijven. Dit is een veelvoorkomende misvatting, omdat er algemeen wordt gedacht dat je geen twee vijven mag hebben om te slagen. Echter, de precieze regels voor het slagen verschillen per schoolniveau. Voor het vwo mag je bijvoorbeeld één vijf hebben en voor havo en vmbo mag je twee vijven hebben. Let op dat dit geldt voor het eindresultaat en niet per vak.

    • Vwo: maximaal 1 vijf
    • Havo en vmbo: maximaal 2 vijven
    • Das könnte Sie interessieren  Op welke leeftijd word je ongesteld: Alles wat je moet weten

     Daarnaast zijn er nog een aantal andere regels waar je aan moet voldoen om te slagen. Zo moet je voor de rest van de vakken minimaal een zes scoren en ten minste voor één vak een zeven of hoger halen. Het gemiddelde van de resultaten van het centraal examen moet minimaal een 5,5 zijn. Ook moet je bij de kunstvakken en lichamelijke opvoeding een ‘voldoende’ of ‘goed’ halen. Voor Nederlands moet je minimaal een vijf staan en het combinatiecijfer moet ook voldoende zijn. Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Geen enkel cijfer op de eindlijst mag lager zijn dan een 7,0. Voor havo en vmbo mag geen enkel cijfer lager dan een 6,0 zijn. Het is dus belangrijk om niet alleen naar het aantal vijven te kijken, maar ook naar de andere vereisten voor het slagen.

     Wat is een voldoende?

     Een voldoende in Nederland, met betrekking tot het eindexamen vmbo GL/TL, betekent dat je een score behaalt die als voldoende wordt beschouwd voor het betreffende vak. Om te slagen voor het eindexamen, moeten al je eindcijfers een 6 of hoger zijn. Dit betekent dat je minimaal een 6 moet halen voor al je vakken om te slagen. Als je één 5 hebt en de rest van je eindcijfers is een 6 of hoger, ben je ook geslaagd. Je kunt dus één onvoldoende hebben, zolang alle andere vakken een voldoende zijn.

     Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde gelden specifieke regels. Je mag maar één 5 op je eindlijst hebben voor deze vakken. Als je voor zowel Nederlands als Engels een onvoldoende hebt, zak je sowieso. Dit betekent dat je minimaal een voldoende moet halen voor deze vakken om te slagen. Daarnaast moet het gemiddelde van al je eindcijfers minimaal een 6,0 zijn. Je moet ook minimaal twee compensatiepunten hebben om te slagen.

     Als je één 4 hebt, moeten al je andere eindcijfers een 6 of hoger zijn en moet het gemiddelde van al je eindcijfers minimaal een 6,0 zijn. Daarnaast moet je minimaal twee compensatiepunten hebben. Bij twee 5’en moeten al je andere eindcijfers een 6 of hoger zijn, inclusief twee compensatiepunten om te slagen. Als je één 5 en één 4 hebt, moet je minimaal drie compensatiepunten halen en moeten al je andere eindcijfers een 6 of hoger zijn. Een 3 op je eindlijst betekent dat je sowieso gezakt bent.

     Het gemiddelde van de resultaten van het centraal examen moet minimaal een 5,5 zijn. Daarnaast moet je voor de kunstvakken en lichamelijke opvoeding minimaal een ‘voldoende’ of ‘goed’ halen. Als je GL of TL doet, geldt dit ook voor het sectorwerkstuk. Zak je voor vmbo-tl, dan kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg van het vmbo vanwege de grote verschillen in lesstof.

     Welke cijfers heb je nodig om te slagen?

     Om te slagen in Nederland zijn er verschillende cijfers en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Hier zijn de relevante punten:

     • Met één 5 op je eindlijst moeten alle andere cijfers een 6 of hoger zijn.
     • Als je twee 5’en hebt of één 4, dan moet je voor de rest een 6 scoren en minstens voor één vak een 7 of hoger halen.
     • Als je lager dan een 4 scoort, ben je hoe dan ook gezakt.
     • Voor het vak Nederlands moet je minimaal een 5 staan.
     • Het gemiddelde van de resultaten van het centraal examen moet minimaal een 5,5 zijn.
     • Bij kunstvakken en lichamelijke opvoeding moet je ‘voldoende’ of ‘goed’ halen. Dit geldt ook voor het sectorwerkstuk als je GL of TL doet.
     • Zak je voor vmbo-tl, dan kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg van het vmbo.
     • Cum laude slagen vereist een gemiddelde van minimaal 8,0 voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Geen enkel cijfer op de eindlijst mag lager zijn dan een 7,0.
     • Voor havo en vmbo mag geen enkel cijfer lager dan een 6,0 zijn.
     • Extra vakken worden niet meegerekend.
     • Om te slagen voor het eindexamen vmbo GL/TL moeten alle eindcijfers een 6 of hoger zijn. Als je één 5 hebt en de rest is 6 of hoger, ben je ook geslaagd. Voor de ‘kernvakken’ Nederlands, Engels en wiskunde mag je maar één 5 hebben. Met een onvoldoende voor Nederlands én Engels zak je sowieso. Als je één 4 hebt, moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en moet het gemiddelde van al je eindcijfers minimaal een 6,0 zijn. Bij twee 5’en moeten de rest van de cijfers een 6 of hoger zijn, inclusief twee compensatiepunten. Met één 5 en één 4 moet je minimaal drie compensatiepunten halen en moeten de andere cijfers 6 of hoger zijn. Een 3 op je eindlijst betekent dat je gezakt bent.

      Das könnte Sie interessieren  Welke dame zou je meenemen op date: 5 tips voor de perfecte partnerkeuze

      Wat zijn de risico’s van het niet slagen?

      Als je niet slaagt in Nederland, zijn er verschillende risico’s verbonden aan het niet behalen van je examens. Het niet behalen van je examens kan gevolgen hebben voor je onderwijs- en loopbaantraject. Hier zijn enkele belangrijke risico’s:

      Vervallen van extra vak: Als je een extra vak hebt gevolgd en daarvoor niet slaagt, heeft dit geen invloed op je eindresultaat. Het cijfer wordt simpelweg niet meegerekend. Je moet echter wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen. Dus als je afhankelijk bent van dit extra vak om aan de slag te gaan met een bepaalde opleiding of carrière, moet je andere mogelijkheden overwegen.

      Gymnasiumpech: Als je een onvoldoende haalt voor Grieks of Latijn en daardoor zakt, kun je deze vakken niet laten vallen. Je kunt dus niet alsnog met een atheneumdiploma van school gaan. Dit kan beperkingen opleggen aan je verdere onderwijskeuzes en academische mogelijkheden.

      Exameneisen vmbo: Op het vmbo gelden specifieke exameneisen, waarbij het maximum aantal onvoldoendes op je eindlijst beperkt is. Als al je cijfers een 6 of hoger zijn, ben je sowieso geslaagd. Daarnaast mag je geen lager eindcijfer dan een 6 hebben en moeten de vakken die meetellen voor de einduitslag beoordeeld zijn als ‘voldoende’. Het niet voldoen aan deze eisen kan een belemmering vormen voor verdere onderwijsmogelijkheden of toegang tot bepaalde loopbaantrajecten.

      Onthoud dat het niet slagen voor je examens niet het einde van de wereld hoeft te betekenen. Er zijn vaak nog andere wegen en mogelijkheden om je doelen te bereiken. Het is belangrijk om open te staan voor alternatieve paden en te blijven kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling.

      Welke datum hoor je of je geslaagd bent?

      Je hoort of je geslaagd bent voor je examens op woensdag 12 juni 2024. Op die dag worden de normeringen bekendgemaakt om 08:00 uur. Na de bekendmaking zal jouw school beginnen met het vaststellen van alle examenuitslagen. Dit is een spannend moment waarop je eindelijk te weten komt of je geslaagd bent voor je examens. Het is belangrijk om geduldig te zijn, omdat het even kan duren voordat alle uitslagen zijn vastgesteld en aan jou worden medegedeeld. Het is een dag waarop veel studenten uitkijken en waarvan je hoopt dat je goed nieuws mag ontvangen.

      Hoe krijg je te horen of je geslaagd bent?

      Na de bekendmaking van de normeringen op woensdag 12 juni 2024, zal jouw school beginnen met het vaststellen van alle examenuitslagen. Dit gebeurt meestal op dezelfde dag, maar het kan ook zijn dat je nog even moet wachten. Afhankelijk van de school waar je examen hebt gedaan, krijg je de uitslag op verschillende manieren te horen. Sommige scholen zullen de uitslag persoonlijk aan je mededelen tijdens een gesprek of via een telefoontje. Andere scholen maken gebruik van online platforms waarop je jouw uitslag kunt zien zodra deze bekend is gemaakt. Het is belangrijk om de communicatiekanalen van jouw school goed in de gaten te houden, zodat je direct op de hoogte bent van de uitslag.

      Uitslag tweede tijdvak

      Voor sommige vakken is er een tweede tijdvak waarin je de kans krijgt om je cijfer te verbeteren. De uitslag van dit tweede tijdvak wordt bekendgemaakt op vrijdag 28 juni 2024. Ook dan wordt de normering om 08:00 uur bekendgemaakt. Als je aan het tweede tijdvak hebt deelgenomen, zul je dus op deze dag te weten komen of je alsnog geslaagd bent voor dit vak. Houd er rekening mee dat de bekendmaking van de uitslag wederom kan verschillen per school. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de communicatiekanalen van jouw school, zodat je de uitslag niet mist. Dit kan een spannend moment zijn, maar hopelijk ontvang je goed nieuws en kun je je diploma in ontvangst nemen.

      Extra mogelijkheden om te slagen

      Er zijn verschillende extra mogelijkheden om te slagen in Nederland. Een van deze mogelijkheden is het herkansingsexamen. Dit geeft leerlingen de kans om een eerder niet gehaald examen opnieuw te maken en alsnog een voldoende te halen. Het herkansingsexamen wordt meestal gehouden aan het einde van het schooljaar, na de reguliere examens. Dit biedt leerlingen de gelegenheid om zich verder voor te bereiden en eventuele zwakke punten bij te schaven.

      Das könnte Sie interessieren  Welke Jura machine past bij jouw koffiebehoeften?

      Een andere mogelijkheid is het erkennen van eerder behaalde competenties. Als een leerling aantoonbare kennis en vaardigheden heeft die relevant zijn voor een bepaald vak, kan dit worden erkend als vervanging van het examen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor leerlingen die aan verwante opleidingen hebben deelgenomen of al werkervaring hebben opgedaan. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen en zich te concentreren op andere vakken.

      Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van combinatievakken. Dit houdt in dat het gemiddelde van meerdere ‘kleine vakken’ wordt meegerekend op de eindlijst. Hierdoor kunnen leerlingen compenseren voor lagere cijfers bij bepaalde vakken door betere resultaten te behalen bij andere vakken. Deze mogelijkheid kan vooral gunstig zijn voor leerlingen die excelleren in bepaalde vakgebieden, maar moeite hebben met andere vakken.

      Met deze extra mogelijkheden hebben leerlingen meer kansen om te slagen in Nederland. Het is belangrijk dat leerlingen goed op de hoogte zijn van deze mogelijkheden en de regels die hierbij gelden. Door gebruik te maken van herkansingen, erkenning van eerder behaalde competenties en combinatievakken, kunnen leerlingen hun slagingskans vergroten en hun individuele talenten optimaal benutten.

      Kan je slagen met een handicap?

      Ja, het is mogelijk om met een handicap te slagen voor examens in Nederland. Er zijn verschillende accommodaties, hulpmiddelen en ondersteuning beschikbaar voor leerlingen met een handicap. Het is belangrijk om te weten dat alleen Engels en Nederlands als kernvakken tellen voor leerlingen met een CM-pakket op havo niveau, waarbij wiskunde niet verplicht is. Dit betekent dat leerlingen met een handicap in deze vakken moeten presteren om te kunnen slagen.

      Daarnaast is er een combinatievak dat het gemiddelde is van alle ‘kleine vakken’ die als schoolexamens (SE’s) gemaakt zijn en waarvoor geen apart examen wordt afgelegd. Deze vakken omvatten onder andere maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (ANW) en het profielwerkstuk. Scholen kunnen ook extra keuzevakken toevoegen aan het combinatiecijfer, zoals godsdienst.

      Als een leerling na het eindexamen net een puntje tekort komt, kunnen ze gebruik maken van het septembertraject of oktobertraject. In dit traject kunnen ze het profielwerkstuk verbeteren en opnieuw inleveren, of schoolexamens van maatschappijleer opnieuw maken. Het is ook mogelijk om met onvoldoendes te slagen, zolang dit gecompenseerd wordt met goede resultaten voor andere vakken. Het is dus zeker mogelijk om met een handicap te slagen, mits er voldaan wordt aan de eisen en er gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ondersteuning.

      Tips en advies voor het succesvol slagen

      Om succesvol te slagen in Nederland is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op het eindexamen. Hier zijn enkele nuttige tips en adviezen om je te helpen slagen:

      • Maak gebruik van de slimme leeromgeving: Deze leeromgeving biedt inzicht in je resultaten en voortgang. Het is een handige manier om je studie te structureren en te verbeteren.
      • Oefen met examenvragen: Gebruik de digitale examenbundel om te oefenen met examenvragen. Dit helpt je om vertrouwd te raken met het type vragen dat je tijdens het examen kunt verwachten.
      • Zoek hulp indien nodig: Als je tijdens de examenperiode inhoudelijke vragen hebt, kun je gebruik maken van de bijles-chat. Hier kun je al je vragen stellen en de benodigde hulp krijgen.
      • Het is ook belangrijk om te weten dat je met onvoldoendes kunt slagen, zolang je ze compenseert met goede resultaten voor andere vakken. Zorg ervoor dat je geen lager eindcijfer dan een 6 haalt en dat je minimaal als ‘voldoende’ wordt beoordeeld voor vakken die meetellen voor de einduitslag.

       De examenuitslagen worden bekendgemaakt op verschillende data. Het eerste tijdvak wordt bekendgemaakt op woensdag 12 juni 2024 om 08:00 uur. De uitslag van het tweede tijdvak wordt bekendgemaakt op vrijdag 28 juni 2024, ook om 08:00 uur.

       Je hebt ook de mogelijkheid om extra examenvakken te volgen. Houd er rekening mee dat je niet kunt zakken op een extra vak. Als je echter een onvoldoende haalt voor het extra vak, kun je ervoor kiezen om dit vak te laten vallen en niet mee te laten tellen voor de einduitslag. Als je wel slaagt voor het extra vak, wordt het behaalde cijfer meegenomen in het berekenen van je gemiddelden.

       Het is belangrijk om te benadrukken dat het behalen of zakken voor je examens niet alleen afhangt van je cijfers voor de centrale examens. Alles wat je gedurende het examenjaar hebt gedaan, speelt ook een rol. Zorg er dus voor dat je gedurende het hele jaar consistent en gemotiveerd blijft werken.

       Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op https://situam.org.mx/welke/wanneer-ben-je-geslaagd/